The Forgotten

A couple of decades ago I came to Amsterdam in the belief that the Netherlands was the only country in the world which had the opportunity to be the first society to be blind to colour, religion and gender.Unfortunately those ideals have been corrupted over the years, leaving us with a society that seems to have forgotten the poor, the infirm and the old in favour of the instant gratification and the greed of the very few, be they politicians, bankers or the “famous”. These are a few portraits without enhancements, beautification or other tricks of the ones who refuse to be Forgotten.

They simply say “We Are…”
——————————————————————–
Een paar decennia geleden kwam ik naar Amsterdam in de overtuiging dat Nederland het enige land in de wereld was vol prachtige idealen, een maatschappij die blind was voor kleur, religie en geslacht. Helaas zijn deze idealen  door de jaren heen verdwenen, vernietigd door legale corruptie, waardoor we met een samenleving  hebben te kampen  die lijkt de armen, de zieken en de ouderen te zijn vergeten in het voordeel van de bevrediging en hebzucht van politici, bankiers en  “beroemdheden“. Dit zijn portretten zonder verbeteringen, verfraaiingen of andere trucs van degenen die weigeren om Vergeten te worden.

Zij zeggen gewoon : “Wij zijn …”

Advertisements